بررسی مباحث نفتی بودجه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه

بررسی مباحث نفتی بودجه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در جلسه این کمیسیون تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور معاونین سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی مباحث نفتی بودجه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه

بررسی مباحث نفتی بودجه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه

بررسی مباحث نفتی بودجه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه/ضرورت ...

بررسی مباحث نفتی بودجه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه/ضرورت ...
بررسی مباحث نفتی بودجه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه

درآمدهای نفتی دولت برای سال ۱۴۰۲ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ...

درآمدهای نفتی دولت برای سال ۱۴۰۲ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ...
www.iribnews.ir › سیاسی › مجلس

درآمدهای نفتی دولت برای سال ۱۴۰۲ در کمیسیون برنامه و بودجه ... - شانا

درآمدهای نفتی دولت برای سال ۱۴۰۲ در کمیسیون برنامه و بودجه ... - شانا
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در جلسه این کمیسیون تبصرههای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور معاونین سازمان برنامه و بودجه مورد ...

تصویب پیشنهاد بودجهای دولت در زمینه درآمد حاصل از صادرات نفت در ...

تصویب پیشنهاد بودجهای دولت در زمینه درآمد حاصل از صادرات نفت در ...
بررسی مباحث نفتی بودجه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه/ضرورت ...

پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت

پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت
www.ghatreh.com › news › بررسی-مباحث-نفتی-بود...

پیشنهاد بودجهای دولت در زمینه درآمد حاصل از صادرات نفت و معیانات ...

پیشنهاد بودجهای دولت در زمینه درآمد حاصل از صادرات نفت و معیانات ...
بررسی مباحث نفتی بودجه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه/ضرورت توجه به محرومیت زدایی در سند دخل و خرج دولت. بررسی مباحث نفتی بودجه در جلسه ...

پیشنهاد بودجهای دولت در کمیسیون بودجه تصویب شد - فردا نیوز

پیشنهاد بودجهای دولت در کمیسیون بودجه تصویب شد - فردا نیوز
درآمدهای نفتی دولت برای سال ۱۴۰۲ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ...

برنامه و بودجه و محاسبات - مرکز پژوهشها - مجلس شورای اسلامی

برنامه و بودجه و محاسبات - مرکز پژوهشها - مجلس شورای اسلامی
وی افزود: در جریان این نشست موضوع درآمد خالص دولت از درآمدهای نفتی که از چند جزء قیمت نفت، درآمدهای ارزی، مقدار صادرات و قیمت ارز حاصل میشود، ...
منبع خبر : iribnews.ir