استاد میرزا حسین کریمی مراغه‌ای شاعر آیینی درگذشت

استاد میرزا حسین کریمی مراغه‌ای شاعر آیینی درگذشت
استاد کریمی مراغه‌ای در عمر ۹۲ ساله خود ۳۵۰ هزار بیت شعر در زمینه‌های مختلف دینی و اجتماعی سروده بود.
منبع خبر : iribnews.ir