اعدام جاسوس دولت انگلیس به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت کشور

اعدام جاسوس دولت انگلیس به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت کشور
حکم علیرضا اکبری به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس اجرا شد.
منبع خبر : iribnews.ir