حمایت وزارت جهاد کشاورزی از ایجاد زنجیره‌ها در حوزه طیور

حمایت وزارت جهاد کشاورزی از ایجاد زنجیره‌ها در حوزه طیور
وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی از ایجاد زنجیره‌ها در حوزه طیور حمایت می‌کند.
منبع خبر : iribnews.ir