آزمون سراسری و داوطلبان استثنایی

آزمون سراسری و داوطلبان استثنایی
در آزمون سراسری امسال هزار و ۹۹۹ نفر از داوطلبان دارای معلولیت‌های جسمی و حرکتی بودند که از این تعداد، ۸۸۰ نفر خانم و هزار و ۱۱۹ نفر آقا هستند.
منبع خبر : iribnews.ir