رکورد معامله ارز در سامانه نیما شکسته شد

رکورد معامله ارز در سامانه نیما شکسته شد
مجموع ارز معامله شده در سامانه نیما در روز جاری به معادل 511 میلیون دلار رسید که این میزان، بیشترین حجم معامله روزانه انجام شده در این سامانه است.
منبع خبر : iribnews.ir