تبیین دیدگاه‌های دولت سیزدهم درباره بودجه۱۴۰۲

تبیین دیدگاه‌های دولت سیزدهم درباره بودجه۱۴۰۲
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت دولت بخصوص شورای پول و اعتبار به گونه‌ای تکالیف بانک‌ها را تعیین بکند که منجر به افزایش نقدینگی نشود.
منبع خبر : iribnews.ir