تقویت همکاری‌های اسلام و مسیحیت ارتدوکس روسیه

تقویت همکاری‌های اسلام و مسیحیت ارتدوکس روسیه
ضرورت تقویت همکاری‌های متقابل اسلام و مسیحیت ارتدوکس روسیه و تشکیل کمیته مشترک رهبران دینی به منظور اتخاذ مواضع مشترک، از نتایج دوازدهمین دور گفتگو‌های دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس بود.

تقویت همکاریهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس روسیه | خبرگزاری صدا و سیما

تقویت همکاریهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس روسیه | خبرگزاری صدا و سیما

تارنمای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | Home

تارنمای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | Home
تقویت همکاریهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس روسیه | خبرگزاری صدا و سیما

گفتوگوی علمای دینی مسیر تعامل ایران و روسیه را با سرعت بیشتری ...

گفتوگوی علمای دینی مسیر تعامل ایران و روسیه را با سرعت بیشتری ...
www.iribnews.ir › بین الملل › اروپا

دوازدهمین دور گفت و گوهای دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس در مسکو ...

دوازدهمین دور گفت و گوهای دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس در مسکو ...
ضرورت تقویت همکاریهای متقابل اسلام و مسیحیت ارتدوکس روسیه و تشکیل کمیته مشترک رهبران دینی به منظور اتخاذ مواضع مشترک، از نتایج دوازدهمین ...

توسعه همکاری ایران و روسیه در عرصه فرهنگی و ادبی در دیدار رییس ...

توسعه همکاری ایران و روسیه در عرصه فرهنگی و ادبی در دیدار رییس ...
تارنمای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | Home

تقویت همکاریهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس روسیه - صاحبخبر

تقویت همکاریهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس روسیه - صاحبخبر
گفتوگوی علمای دینی مسیر تعامل ایران و روسیه را با سرعت بیشتری ...

Displaying items by tag: اقلیت های دینی - آلیک آنلاین

Displaying items by tag: اقلیت های دینی - آلیک آنلاین
www.icro.ir › آیین و اندیشه

Displaying items by tag: آقای یونسی - آلیک آنلاین

Displaying items by tag: آقای یونسی - آلیک آنلاین
جلالی در جمع هیأت ایرانی و روس شرکتکننده در دور دوازدهم گفتوگوهای دینی ایران و کلیسای ارتدوکس روسیه گفت: گفتوگوی بین علمای دینی از جایگاه ...

در سند گفتگوی ادیان تصریح شد: هرگونه اهانت به اشخاص، عقاید

در سند گفتگوی ادیان تصریح شد: هرگونه اهانت به اشخاص، عقاید
دوازدهمین دور گفت و گوهای دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس در مسکو ...
منبع خبر : iribnews.ir