گسترش برنامه‌های توسعه صنعتی و فناوری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور

گسترش برنامه‌های توسعه صنعتی و فناوری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور
معاون وزیر صمت از بهره برداری ۶ شهرک فناوری و ایجاد ۱۰ مرکز نوآوری ذیل برنامه توسعه خوشه‌های کسب و کار و همچنین شناسایی ۱۵۰۰ واحد مستعد دانش بنیان شدن در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir