تولید محصولی دانش بنیان برای تصفیه پساب های صنایع

تولید محصولی دانش بنیان برای تصفیه پساب های صنایع
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نوعی افزودنی برای تصفیه پساب صنایع بزرگ تولید کنند .
منبع خبر : iribnews.ir