فولاد مبارکه؛ الگوی صنایع در زمینه استفاده از پساب و بازچرخانی آب

فولاد مبارکه؛ الگوی صنایع در زمینه استفاده از پساب و بازچرخانی آب
مدیر زیرساخت ایمیدرو گفت: فولاد مبارکه در زمینه استفاده از پساب و بازچرخانی آب، الگویی برای شرکت‌های معدنی کشور محسوب می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir