واکنش کمیسیون امنیت ملی مجلس به اقدامات مداخله جویانه آلمان

واکنش کمیسیون امنیت ملی مجلس به اقدامات مداخله جویانه آلمان
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه مداخلات کشور‌های اروپایی به ویژه آلمان را در امور داخلی کشورمان محکوم کرد.
منبع خبر : iribnews.ir