روابط فیمابین نباید تحت تاثیر القائات بدخواهان قرار گیرد

روابط فیمابین نباید تحت تاثیر القائات بدخواهان قرار گیرد
رئیس‌جمهور با بیان اینکه روابط دوستانه ایران و جمهوری آذربایجان بر پیوند‌های فرهنگی و تاریخی ناگسستنی بنیان نهاده شده است،گفت: دولت‌های ایران و جمهوری آذربایجان، اجازه نمی‌دهند روابط فیمابین تحت تأثیر القائات بدخواهان دو ملت قرار گیرد.
منبع خبر : iribnews.ir