تاکنون 10 هزار عنوان کتاب از خاطرات تاثیر گذارن انقلاب چاپ شد

تاکنون 10 هزار عنوان کتاب از خاطرات تاثیر گذارن انقلاب چاپ شد
۱۰ هزار عنوان کتاب از خاطرات ۴۰ درصدافرادی که در جریان انقلاب تاثیر گذار بوده است در مراکز تاریخ پژوهی و بانک‌های اسنادی ایران به چاپ رسیده است.
منبع خبر : iribnews.ir