گیاهان ضد حشره

گیاهان ضد حشره
برخی گیاهان ضد حشره هستند که باید بعنوان دارویی برای دورکردن حشرات در حیاط خانه کاشته شوند
منبع خبر : iribnews.ir