اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات بانکها به طرح جهش تولید مسکن

اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات بانکها به طرح جهش تولید مسکن
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: قانون گذار به استناد مواد قانونی بانک‌ها را مکلف کرده که ۲۰ درصد از مبالغ تسهیلات را برای احداث مسکن یا تولید مسکن در قالب جهش تولید مسکن در نظر بگیرد.
منبع خبر : iribnews.ir