اعتصاب ۵۰ شرکت صهیونیستی در اعتراض به برنامه های نتانیاهو

اعتصاب ۵۰ شرکت صهیونیستی در اعتراض به برنامه های نتانیاهو
ده‌هاشرکت فعال در حوزه فناوری رژیم صهیونیستی از مشارکت کارمندان خود در اعتصاب خبر دادند.
منبع خبر : mehrnews.com