فرانسه به اوکراین زره پوش می دهد

فرانسه به اوکراین زره پوش می دهد
ریاست جمهوری فرانسه از قصد پاریس برای تحویل خودروهای زره پوش سبک به اوکراین در راستای حمایت و کمک های نظامی به کی یف خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com