زمستان سخت در ایران!

زمستان سخت در ایران!
وقتی رسانه‌های بیگانه چند چندساعته گاز تعدای مشترک را زمستان سخت می‌نامند.

فیلم| زمستان سخت در ایران یا اروپا؟ - خبرگزاری تسنیم

فیلم| زمستان سخت در ایران یا اروپا؟ - خبرگزاری تسنیم

فیلم/ زمستان سخت در ایران! - مشرق نیوز

فیلم/ زمستان سخت در ایران! - مشرق نیوز
فیلم| زمستان سخت در ایران یا اروپا؟ - خبرگزاری تسنیم

زمستان سخت ایران در یک شرایط عادی! - دیدارنیوز

زمستان سخت ایران در یک شرایط عادی! - دیدارنیوز
www.tasnimnews.com › رسانه ها › چند رسانه ای

زمستان سخت
منبع خبر : iribnews.ir