افتتاح طرح‌های فرهنگی و ورزشی در پایتخت

افتتاح طرح‌های فرهنگی و ورزشی در پایتخت
مجموعه ورزشی شهید محمد مهرآیین صبح امروز سه شنبه دوم اسفند با حضور شهردار تهران افتتاح شد.

افتتاح طرحهای فرهنگی و ورزشی در پایتخت - خبرگزاری صدا و سیما

افتتاح طرحهای فرهنگی و ورزشی در پایتخت - خبرگزاری صدا و سیما

افتتاح ۷ طرح فرهنگی و ورزشی در پایتخت - خبرگزاری صدا و سیما

افتتاح ۷ طرح فرهنگی و ورزشی در پایتخت - خبرگزاری صدا و سیما
افتتاح طرحهای فرهنگی و ورزشی در پایتخت - خبرگزاری صدا و سیما

۷ پروژه فرهنگی و ورزشی در پایتخت به بهرهبرداری رسید

۷ پروژه فرهنگی و ورزشی در پایتخت به بهرهبرداری رسید
www.iribnews.ir › اجتماعی › جامعه و شهری

صدا و سیما - افتتاح ۷ طرح فرهنگی و ورزشی در پایتخت - صاحبخبر

صدا و سیما - افتتاح ۷ طرح فرهنگی و ورزشی در پایتخت - صاحبخبر
افتتاح طرحهای فرهنگی و ورزشی در پایتخت. مجموعه ورزشی شهید محمد مهرآیین صبح امروز سه شنبه دوم اسفند با حضور شهردار تهران افتتاح شد.

افتتاح 7 طرح فرهنگی و ورزشی در پایتخت - خبر فارسی

افتتاح 7 طرح فرهنگی و ورزشی در پایتخت - خبر فارسی
افتتاح ۷ طرح فرهنگی و ورزشی در پایتخت - خبرگزاری صدا و سیما

افتتاح طرح های فرهنگی و ورزشی در پایتخت - خبر فارسی

افتتاح طرح های فرهنگی و ورزشی در پایتخت - خبر فارسی
www.iribnews.ir › اجتماعی › جامعه و شهری

بازگشت ۴۰ مجموعه ورزشی به چرخه فعالیت در پایتخت - خبرگزاری صدا ...

بازگشت ۴۰ مجموعه ورزشی به چرخه فعالیت در پایتخت - خبرگزاری صدا ...
در سی و سومین رویداد امید و افتخار، ۷ طرح فرهنگی و ورزشی در پایتخت عصرامروز با حضور شهردار تهران و جمعی از مسئولان شهری به بهرهبرداری رسید.

ایسنا: افتتاح بسته مجموعههای ورزشی پایتخت با حضور زاکانی

ایسنا: افتتاح بسته مجموعههای ورزشی پایتخت با حضور زاکانی
۷ پروژه فرهنگی و ورزشی در پایتخت به بهرهبرداری رسید

بهره برداری از ۷ پروژه فرهنگی و ورزشی در پایتخت - ایسنا

بهره برداری از ۷ پروژه فرهنگی و ورزشی در پایتخت - ایسنا
shahr.ir › news › ۷-پروژه-فرهنگی-و-ورزشی-در-پایت...
منبع خبر : iribnews.ir