پیگیری درج قیمت تولیدکننده

پیگیری درج قیمت تولیدکننده
قیمت کالا یکی از مولفه‌های مهم در انتخاب و خرید کالاست ۵۰ درصد قیمت مصرف کننده، روی کالا‌ها به واسطه‌ها تعلق می‌گیرد که این رقم درباره محصولات کشاورزی به ۸۰ درصد نیز می‌رسد.
منبع خبر : iribnews.ir