افزایش سطح تعاملات ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان

افزایش سطح تعاملات ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان
رئیس مجلس از برگزاری نشست ۳ جانبه میان ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در سطح رؤسای جمهور، وزرای خارجه و دفاع خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir