ارتباط مرگ ناگهانی نوزادان با مصرف نیکوتین

ارتباط مرگ ناگهانی نوزادان با مصرف نیکوتین
قرار گرفتن در معرض نیکوتین در دوران بارداری، افزایش سه برابری خطر مرگ ناگهانی نوزاد را در پی دارد.
منبع خبر : iribnews.ir