ماجرای عجیب گیر افتادن یک زن زیر چنگال‌های تیز شاهین

ماجرای عجیب گیر افتادن یک زن زیر چنگال‌های تیز شاهین
نجات یک شاهین گیر افتاده در تله توسط یک زن نتیجه معکوس داشت و خودش زیر چنگال‌های تیز پرنده شکاری گرفتار شد
منبع خبر : iribnews.ir