اجتماع مردم مشهد در پی شهادت «رسول دوست محمدی»

اجتماع مردم مشهد در پی شهادت «رسول دوست محمدی»
منبع خبر : mehrnews.com