برنامه ریزی برای توسعه مراکز تجاری در آفریقا

برنامه ریزی برای توسعه مراکز تجاری در آفریقا
اقدامات و برنامه های سازمان توسعه تجارت در قاره آفریقا و مشکلات بخش خصوصی برای فعالیت در این قاره در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر بررسی شد.
منبع خبر : iribnews.ir