درگیری پلیس آلمان با فعالان محیط زیست

درگیری پلیس آلمان با فعالان محیط زیست
پلیس آلمان در مواجهه با معترضان به سیاست‌های زیست محیطی دولت، متوسل به زور شد.
منبع خبر : iribnews.ir