بازگشت ۳۲۰۰ میلیارد تومان به خزانه با حذف ارز ترجیحی

بازگشت ۳۲۰۰ میلیارد تومان به خزانه با حذف ارز ترجیحی
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با پیگیری‌های انجام شده، پس از حذف ارز ترجیحی ۳۲۰۰ میلیارد تومان به بیت المال بازگشته است.
منبع خبر : iribnews.ir