عملیات تعقیب و گریز دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر

عملیات تعقیب و گریز دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر
در این عملیات ویژه پلیسی و تعقیب و گریز، که در آزادراه قم به تهران، انجام شد، ۲ نفر از مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر، همراه با ۱۲۵ کیلوگرم مواد مخدر، از نوع تریاک، کشف، و مجرمان دستگیر و به مراجع قضایی، معرفی شدند
منبع خبر : iribnews.ir