عملیات موشکی و پهپادی نیروی زمینی سپاه علیه مقر‌های تروریست‌ها در اقلیم شمال عراق

عملیات موشکی و پهپادی نیروی زمینی سپاه علیه مقر‌های تروریست‌ها در اقلیم شمال عراق
روابط عمومی کل سپاه از عملیات موشکی و پهپادی نیروی زمینی سپاه علیه مقر‌ها و مراکز تروریست‌های تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم شمال عراق خبر داد.

مقرهای تروریستها زیر آتش دهها موشک و پهپاد سپاه در عملیات
منبع خبر : iribnews.ir