موفقیت ایران در تولید و صادرات محصولات کشاورزی

موفقیت ایران در تولید و صادرات محصولات کشاورزی
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با اشاره به تحریم های کشورهای غربی علیه ایران گفت : امروزه بیش از ۸۰ درصد تولیدات مورد نیاز کشور در حوزه ایجاد امنیت غذایی در کشور توسط کشاورزان و صنعت گران صنایع غذایی تولیدمی شود.
منبع خبر : iribnews.ir