مقدمات تشکیل ستاد ملی تالاب گاوخونی فراهم شده است

مقدمات تشکیل ستاد ملی تالاب گاوخونی فراهم شده است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: وزارت نیرو مکلف است در سه حالت کم آبی، میان آبی و پر آبی، آب تحویل تالاب گاوخونی بدهد.
منبع خبر : iribnews.ir