علیرضا کریمی کشته نشده و بر اثر سوء مصرف موادمخدر فوت کرده است

علیرضا کریمی کشته نشده و بر اثر سوء مصرف موادمخدر فوت کرده است
از ابتدای بروز اغتشاشات و ناامنی‌ها در کشور یکی از راهبرد‌های به کار برده شده از سوی جریان معاند و مولد اغتشاشات در کشور شیوه کشته سازی در رسانه‌ها و فضای مجازی است.

دادگستری مرکزی: علیرضا کریمی بر اثر مصرف مخدر فوت کرد

دادگستری مرکزی: علیرضا کریمی بر اثر مصرف مخدر فوت کرد

سوء مصرف مواد و یک کشتهسازی دیگر/ دادگستری استان مرکزی

سوء مصرف مواد و یک کشتهسازی دیگر/ دادگستری استان مرکزی
علیرضا کریمی کشته شده و بر اثر سوء مصرف مواد مخدر فوت کرده است

مرگ
منبع خبر : iribnews.ir