افزایش تولید دلیل کاهش قیمت خودرو

افزایش تولید دلیل کاهش قیمت خودرو
­رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: افزایش تولید و عرضه هر خودرویی به بازار منجر به کاهش قیمت آن محصول و نزدیکی قیمت کارخانه با بازار خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir