ماجرای مخترع تلفن همراه

ماجرای مخترع تلفن همراه
مارتین کوپر مخترع موبایل در ۹۴ سالگی می‌گوید اینقدر غرق موبایل نشوید؛ کمی زندگی کنید
منبع خبر : iribnews.ir