بازدید سرزده معاون اول رئیس جمهور از شرکت راه آهن

بازدید سرزده معاون اول رئیس جمهور از شرکت راه آهن
معاون اول رئیس جمهور ظهر امروز از شرکت راه آهن و و اتاق مدیریت بحران و کنترل مرکزی خطوط ریلی کشور بازدید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir