دادگاه برزیل شکایت انتخاباتی بولسونارو را رد کرد

دادگاه برزیل شکایت انتخاباتی بولسونارو را رد کرد
دادگاهی در برزیل شکایت انتخاباتی ژاییر بولسونارو، رئیس جمهور بازنده در انتخابات را نپذیرفت.

دادگاه برزیل شکایت انتخاباتی بولسونارو را رد کرد | دادگاهی - قطره

دادگاه برزیل شکایت انتخاباتی بولسونارو را رد کرد | دادگاهی - قطره

ترامپ برزیل پیروزی داسیلوا را به چالش کشید - خبرآنلاین

ترامپ برزیل پیروزی داسیلوا را به چالش کشید - خبرآنلاین
دادگاه برزیل شکایت انتخاباتی بولسونارو را رد کرد | دادگاهی - قطره

اعتراض به نتایج انتخابات پس از سه هفته؛ رئیسجمهور عوض میشود؟

اعتراض به نتایج انتخابات پس از سه هفته؛ رئیسجمهور عوض میشود؟
www.ghatreh.com › news › دادگاه-برزیل-شکایت-انت...

رییسجمهور برزیل پیروزی داسیلوا را به چالش کشید | دیدبان ایران

رییسجمهور برزیل پیروزی داسیلوا را به چالش کشید | دیدبان ایران
دادگاهی در برزیل شکایت انتخاباتی ژاییر بولسونارو، رییس جمهور بازنده در انتخابات را نپذیرفت. -

بولسونارو برزیل در اعتراض به نتایج انتخابات به دلیل “نقص عملکرد ...

بولسونارو برزیل در اعتراض به نتایج انتخابات به دلیل “نقص عملکرد ...
ترامپ برزیل پیروزی داسیلوا را به چالش کشید - خبرآنلاین

بولسونارو با ادعای نقص دستگاههای رایگیری نتایج انتخابات برزیل ...

بولسونارو با ادعای نقص دستگاههای رایگیری نتایج انتخابات برزیل ...
www.khabaronline.ir › news › ترامپ-برزیل-پیروزی...

کمیته سنای برزیل از طرح اتهام
منبع خبر : iribnews.ir