آوارگی هزاران مهاجر در مرزهای جنوبی آمریکا

آوارگی هزاران مهاجر در مرزهای جنوبی آمریکا
سیاست‌های مهاجرتی آمریکا سبب آوارگی هزاران مهاجر در مرز‌های جنوبی این کشور با مکزیک شده است.
منبع خبر : iribnews.ir