بازدید میدانی ساداتی‌نژاد از برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای

بازدید میدانی ساداتی‌نژاد از برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای
وزیر جهاد کشاورزی به بازدید میدانی از برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران پرداخت.
منبع خبر : iribnews.ir