جزئیات وحشتناک از رسوایی جنسی و اخلاقی افسر پلیس انگلیس

جزئیات وحشتناک از رسوایی جنسی و اخلاقی افسر پلیس انگلیس
یک افسر پلیس انگلیس به ارتکاب تخلفات و جرائم جنسی متعدد از جمله تجاوز به شمار زیادی از زنان و توهین و اهانت به آنها طی ۱۸ سال اعتراف کرد.
منبع خبر : mehrnews.com