انتقاد پاکستان از بیانیه مشترک آمریکا و هند

انتقاد پاکستان از بیانیه مشترک آمریکا و هند
وزارت امورخارجه پاکستان بیانیه مشترک آمریکا و هند درخصوص وضعیت مبارزه علیه تروریسم را بدخواهانه توصیف کرد.
منبع خبر : iribnews.ir