پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش صنایع تبدیلی

پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش صنایع تبدیلی
وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش صنایع تبدیلی خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir