برنامه عملیاتی سند راهبردی ۱۳ عنصر استراتژیک، آماده ابلاغ است

برنامه عملیاتی سند راهبردی ۱۳ عنصر استراتژیک، آماده ابلاغ است
مدیر صنایع معدنی ایمیدرو گفت: برنامه عملیاتی سند راهبردی ۱۳ عنصر راهبردی تهیه شده و آماده ابلاغ است.
منبع خبر : iribnews.ir