گردشگر اسرائیلی در ایتالیا با چاقو مورد حمله قرار گرفت

گردشگر اسرائیلی در ایتالیا با چاقو مورد حمله قرار گرفت
حمله به یک زن گردشگر اسرائیلی در ایستگاه قطار رم، پایتخت ایتالیا او را راهی بیمارستان کرد.
منبع خبر : mehrnews.com