تصاویری از تیراندازی نیروهای ویژه روسی علیه مواضع نظامیان اوکراین

تصاویری از تیراندازی نیروهای ویژه روسی علیه مواضع نظامیان اوکراین
گروهی از نیروهای ویژه روسیه مواضع شبه نظامیان اوکراینی را مورد حمله قرار دادند.
منبع خبر : mehrnews.com