درخواست مصر از موزه‌های اروپایی برای بازگرداندن آثار تاریخی

درخواست مصر از موزه‌های اروپایی برای بازگرداندن آثار تاریخی
باستان شناسان مصری با راه انداختن طوماری اینترنتی از کشور‌های اروپایی خواستند آثار باستانی سرقتی از این کشور را بازگردانند.

درخواست مصر از موزه های اروپایی برای بازگرداندن آثار تاریخی - قطره

درخواست مصر از موزه های اروپایی برای بازگرداندن آثار تاریخی - قطره

دست مصر به
منبع خبر : iribnews.ir