دستگیری های اعضا شورای شهر شهریار به ۵ نفر رسید

دستگیری های اعضا شورای شهر شهریار به ۵ نفر رسید
شهریار- دادستان شهریار از دستگیری ۳ عضو شورای این شهر خبر داد و افزود: با احتساب دستگیری دو عضو دیگر در ماه گذشته تعداد دستگیری ها به ۵ نفر رسید.
منبع خبر : mehrnews.com