جشنواره بهار و سال نو چین

جشنواره بهار و سال نو چین
جشنواره بهار یا سال نو چینی بزرگترین جشنواره سنتی چین است که همه ساله در بهمن ماه برگزار می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir