دانشگاه جامع امام حسین نماد حکمرانی اسلامی

دانشگاه جامع امام حسین نماد حکمرانی اسلامی
سردار حسنی آهنگر گفت: دانشگاه جامع امام حسین (ع) به مثابه الگوی دانشگاه تراز اسلامی و تمدن اسلامی، نماد حکمرانی انقلاب اسلامی است.
منبع خبر : iribnews.ir