استعفای وزیر دفاع آلمان در اوج بحران جنگ

استعفای وزیر دفاع آلمان در اوج بحران جنگ
در آستانه نخستین سالگرد جنگ اوکراین، آلمان که خود را در اتحادیه اروپا پرچمدار حمایت از اوکراین می‌بیند با استعفای وزیر دفاعش مواجه شد.
منبع خبر : iribnews.ir